G-SHOCK x McDonald's DW-6900 BIG MAC 50週年版

限定1000隻既G-SHOCK x McDonald's DW-6900 BIG MAC 50週年版又是否你杯茶?
但佢個包裝又真係幾可亂真,以較圓身既6900做藍本,真係襯到一個點!
4月14日日本限量登場!